Jouw inclusiecheck

Eens x

Oneens 10x

Wat goed dat je de inclusiecheck hebt ingevuld! Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend om mee te doen aan sport. Wat kan jouw club bijdragen om sport en bewegen voor iedereen mogelijk te maken?

Ga met de club in gesprek over de resultaten van de inclusiecheck!

Bespreek de resultaten van de inclusiecheck met je bestuurders, trainers/coaches, vrijwilligers en leden. Kijk samen hoe je drempels kunt wegnemen zodat iedereen met plezier kan sporten en bewegen. Stel bijvoorbeeld de vragen:

  1. Wat mag er bij jouw club nooit veranderen?
  2. Wat wil je bereiken met jouw club? (gericht op leden, markt, of maatschappelijk)
  3. Welk eerste stap wil je zetten met jouw club?
  4. Wat voor ondersteuning is er nodig om die stap te zetten?

Hulp nodig bij het beantwoorden van deze vragen of wil je graag advies over hoe je de club meer inclusief kunt inrichten? Schrijf je dan in voor een Diversiteit & Inclusie sessie.

Resultaten

1. De term ‘inclusie’ past bij mijn club.

Oneens

Bij inclusie gaat het erom dat iedereen: met plezier mee kan doen, zich welkom voelt, erbij hoort, geaccepteerd wordt, niet uitgesloten wordt en eigen sportkeuzes kan maken.

Geldt dit ook voor jouw sportclub? Ga eens met elkaar in gesprek en bespreek of bij de club echt iedereen welkom is en of iedereen écht mee kan doen!

2. De samenstelling van mijn club is divers.

Oneens

Diversiteit gaat over verschillen tussen mensen, zoals geslacht, leeftijd en etniciteit, maar ook wensen, behoeften, belastbaarheid, ziekte of beperking, competenties, seksuele voorkeur en karaktereigenschappen.
Meer info

3. De bestuurders, trainers/coaches en andere vrijwilligers functies van mijn club zijn vergelijkbaar met het ledenbestand.

Oneens

Een diverse samenstelling van bestuurders, trainers/coaches en andere vrijwilligersfuncties van de club zorgt ervoor dat de club beter in staat is de wensen en behoeften van de verschillende leden te bewaken.

Kijk bij het werven van bestuurders, trainers/coaches en andere vrijwilligersfuncties vooral naar wat de club nodig heeft en maak dit onderdeel van het vrijwilligersbeleid. Perfecte balans hoeft niet het streven te zijn. In het bestuur hoeven niet net zoveel jongeren als ouderen te zitten, of net zoveel vrouwen als mannen of net zoveel allochtonen als autochtonen. Bovendien is iedereen anders. Competenties verschillen van persoon tot persoon. Sommige ouderen verstaan de taal van de jongeren uitstekend en er zijn net zo goed mannen met competenties die doorgaans voornamelijk vrouwen bezitten. De kracht van een bestuur komt dan ook niet voort uit evenredige vertegenwoordiging van ‘groepen’, maar uit de juiste mix van competenties.

4. De club is in gesprek met (potentiële) leden die niet vanzelf sporten en bewegen over hun wensen, behoeften en belemmeringen.

Oneens

Wist je dat sommige mensen niet meedoen aan sport?

Bepaalde groepen mensen ervaren belemmeringen om te (gaan) sporten en bewegen. Soms gaat het om specifiek aanbod dat mist, de ruimte die niet geschikt is, maar het kan ook zijn dat iemand de taal niet spreekt en niet zo goed weet hoe het sporten op een sportclub werkt.

Ga eens met een sporter in gesprek over hoe de club kan helpen om dit wél mogelijk te maken!

Zorg bijvoorbeeld voor ondersteuning van de directe omgeving, een goede trainer en aanbod op maat.

Meer info:
Clubbase: Betrokkenheid met je leden
Verenigingsbox: Betrokkenheid met je leden

5. Mijn club zorgt voor een gastvrije omgeving zodat iedereen zich welkom voelt.

Oneens

De meeste sporters en vrijwilligers gaan naar een sportclub voor hun plezier. Hoe kan een club uitstralen dat iedereen welkom is?

● Laat zien dat iedereen welkom is op de club ongeacht afkomst, geslacht, huidskleur of seksuele voorkeur.
● Geef het goede voorbeeld en wees je bewust van de opmerkingen en gedrag van leden en vrijwilligers van de club.
● Er is geen betere motivatie dan het ervaren van succes. Laat je leden, trainers/coaches, bestuurders ervaren wat het is om meer inclusief te zijn. Liever 10x een klein succes laten ervaren, dan 1x een mega stap. Laat de sportclub als een tweede thuis voelen.

Meer info

6. In het beleid van mijn club zijn thema’s als diversiteit, positieve sportcultuur en veilig sportklimaat opgenomen.

Oneens

● Wees er bewust van dat verschillende dingen het plezier in sport in de weg kunnen staan, zoals het niet welkom voelen, discriminatie, pestgedrag, etc. Maak alles bespreekbaar, zonder oordeel en in een veilige omgeving.
● De Verenigingsbox ( website) biedt tips en tools om positief gedrag te stimuleren en ongewenst gedrag aan te pakken.
● Ga stap voor stap met rebelse energie aan de slag om de complexe situaties en uitdagingen rondom diversiteit en inclusie met elkaar op de club op te lossen.

Meer info

7. Regelingen zoals minimaregelingen en aangepaste lidmaatschapstarieven worden door mijn club ingezet om iedereen de mogelijkheid te bieden om deel te nemen.

Oneens

● Belemmeringen om deel te nemen aan sport zijn bijvoorbeeld onvoldoende financiële middelen, geen vervoer, geen beschikbaar sporthulpmiddel, of beperkte toegankelijkheid van een accommodatie. Kijk zowel naar landelijke regelingen als naar lokale regelingen om deze belemmeringen weg te nemen.
● Wees creatief en geef niet op!
Vind de weg naar de juiste regelingen voor meedoen met sport en bewegen

8. De door de club gebruikte sportaccommodatie is goed toegankelijk en bruikbaar voor iedereen.

Oneens

● Toegankelijkheid is een belangrijke randvoorwaarde om sporten en bewegen voor iedereen mogelijk te maken.
● Wil je het zwembad, sporthal of clubhuis goed toegankelijk maken? Er zijn richtlijnen beschikbaar voor binnen- en buitensportaccommodaties.

Meer info

9. De door de club gebruikte sportaccommodatie is voor iedereen goed bereikbaar.

Oneens

● Zorg ervoor dat de sportaccommodatie voor iedereen goed bereikbaar is. Bereikbaar met de auto, de fiets en het openbaar vervoer.
● Goede bereikbaarheid gaat ook over veiligheid. Zorg bijvoorbeeld voor goede verlichting onderweg en bij de accommodatie. Ga hierover in gesprek met de gemeente en of sportbedrijf.

10. De club biedt plezier in sport en bewegen voor iedereen.

Oneens

● De sportclub speelt een belangrijke rol in het organiseren van plezier in sport. Bij de club ontmoeten we elkaar en sporten we samen.
● Sportplezier kun je maken! Ga naar:
https://sportplezier.nl/

Deel je resultaat met je club(genoten)